valna hromada - zprava2.indd

a systematicky pomáhalo a nadále pomáhá členským folklorním souborům, muzikám a pěveckým sborům ve většině národopisných oblastí Čech, Moravy a Slezska.
folklornisdruzeni.cz/zprava-vyboru-fos-cr-o-vysledcich-cinnosti-organizace-v...

Slovo a slovesnost – K otázce jazykového atlasu zemí českých

Naší dialektologické generaci dostalo se poslání velmi významného: po řadě podobných velkých podniků v jiných jazykových oblastech, především ve světě románském, podle jejich pracovních metod a zkušeností i podle jejich výsledků, jak.
sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=797

Vzdělávací oblast:

Člověk a jeho svět. Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. – 5. ročníku. . - z vlastních zkušeností vypráví o známých pohořích. - popíše románský sloh, známé stavby. Národopisné oblasti (Chodsko,Valašsko, Slovácko).
klatovsko.cz/www/zscapkova/clovek_a_jeho_svet.doc

is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/moduly/#8203;modules/23_#8203;#8203;antropo_stepanova.txt...

Většina obrazů jsou ovšem grafiky, zachycující typické formy oděvu různých oblastí Evropy (i světa). . Příležitostí, kdy ikonografický pramen nabyl charakteru autentické reportáže, se staly známé selObr.
is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/moduly/modules/23_antropo_stepanova.txt?so...

ECONNECT - 10. ročník národního krojového plesu se koná ve...

Zpravodajství ze Všech oblastí. Ráz plesu je každý rok poněkud jiný. V minulých letech byl určen hostitelskou oblastí, tou bylo např. Valašsko nebo Chodsko. Tento rok je na řadě Vysočina. Příští rok se představí region Slezsko.
zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzkr29--sh_itm=0e193b503afa41917b9c...

Maruška a Honza

Musaion: Národopisné muzeum Národního muzea. Národopisná oblast Chodsko se rozkládá v západních Čechách v okolí Domažlic.. těžila rašelina. K hlavním znakům oblasti patří zděná lidová architektura s typickými štíty
nm.cz/admin/files/HM/download/musaion/kroje_A3-obalka-TISK-LASER.pdf

Lidové písně

Oživení sběratelské práce v období kolem Národopisné výstavy přineslo nové podněty i ve vědeckém bádání o lidoví písni. . Zapsal na 2000 nápěvů a textů, většinou variantů už dříve známých písní.
lidovepisne.cz/cesty01.html

Etnografické výzkumné techniky v Českých zemích a dů-sledky...

Charakteristika informátorů a zkoumaných územních oblastí:. Jak vyplývá z předešlého, výzkumy stále probíhaly v uznaných (tradičních) národopisných oblastech, které byly stanoveny ještě v 19. století
lidemesta.cz/index.php?id=352

Microsoft Word - ukoly.doc

6. Čím je známá národopisná oblast Chodsko? 7. Který zámek nebo hrad v Plzeňském kraji bys chtěl v nejbližší době navštívit?
regiony.ic.cz/tisk/plzensko_ukoly.pdf

Stránky o lidové kultuře, ovcích a pastýřích - Salašnictví a lidová...

Oblasti - Stáda ovcí. V Jižních Čechách je to Doudlebsko pak jsou to více na sever Blata dále západně Pracheňsko a ještě více na západ se nachází i dnes výrazná národopisná oblast Chodsko potom je to severně Plzeňsko dále ku.
salasnictvi.estranky.cz/clanky/salasnictvi-a-lidova-kultura---dil-5.html